NormNormNormNormNormNorm
/

Kisə məhsulları


KLASS A400

CEM II/A-P 32,5R

Orta möhkəmlikli betonlar, sukeçirməz və döşəməaltı qatlar, yüksək dayanıqlı xarici suvaq üçün təyin olunan pussolan əlavəli portland sement

Uyğunluq standartı: AZS 411:2010 (EN 197-1:2000)

Tətbiq sahələri:

 • Azmərtəbəli binaların beton konstruksiyaları,
 • Yığma beton elementləri və məmulatları,
 • Daxili və xarici suvaq,
 • Bünövrə betonu,
 • Yüksək ilkin möhkəmliyin tələb olunduğu beton konstruksiyalar,
 • Adi və qabaqcadan gərginləşdirilmiş dəmir-beton məmulatları

Üstün cəhətləri:

 • Yüksək dayanıqlıq
 • Yüksək möhkəmlik 
 • Sukeçirməzlik qabiliyyətinin artırılması
 • Möhkəm yapışma xüsusiyyəti

Daşınma və satış forması: 40 kq kisə

İstehsalçı: Norm Sement zavodu

Kimyəvi və fiziki xüsusiyyətlər

 Norm KLASS A CEM II/A-P 32,5RAZS 411:2010 (EN 197-1-2000) standartı
SO3   (%)< 3.0 ≤  3.5 
Cl  (%)< 0.03≤  0.10 
2 günlük möhkəmlik (MPa)> 23.0≥ 10.0 
7 günlük möhkəmlik (MPa)> 35.0-
28 günlük möhkəmlik (MPa)> 45.0≥ 32.5 min./ ≤ 52.5 maks.
Tutma vaxtının başlanğıcı (dəq)> 170≥ 75
Həcmi genişlənmə (mm)0-1 ≤  10 maks.

KLASS B

CEM II/B-L 32,5R

Sukeçirməz döşəməaltı qatlar və hörgü-suvaq işləri üçün nəzərdə tutulan əhəng daşı əlavəli Portland sement

Uyğunluq standartı: AZS 411:2010 (EN 197-1:2000)

Tətbiq sahələri:

 • Daxili suvaq
 • Xarici suvaq
 • Arakəsmə hörgüsü
 • Daş divar hörgüsü
 • Döşəməaltı qat

Üstün cəhətləri:

 • Yüksək axarlılıq
 • Rahat yayılma
 • Asan istifadə
 • Vaxt və vəsaitə qənaət

Daşınma və satış forması: 40 kq kisə

İstehsalçı: Norm Sement zavodu

Kimyəvi və fiziki xüsusiyyətlər

 Norm KLASS B CEM II/B-L 32,5RAZS 411:2010 (EN 197-1-2000) standartı
SO3 (%)< 3.0≤ 3.5
Cl (%)< 0.03≤ 0.10 
2 günlük möhkəmlik (MPa)> 15.0≥ 10.0
7 günlük möhkəmlik (MPa)> 25.0-
28 günlük möhkəmlik (MPa)> 35.0≥ 32.5 min./ ≤ 52.5 
Tutma vaxtının başlanğıcı (dəq)> 160 ≥ 75 
Həcmi genişlənmə (mm)0-1 ≤ 10 maks.

KLASS C500

CEM II/A-P 42,5 R

Yüksək möhkəmlikli betonlar və beton konstruksiyalar üçün nəzərdə tutulan müstəsna dayanıqlı pussolan əlavəli Portland sement

Uyğunluq standartı: AZS 411:2010 (EN 197-1-2000)

Tətbiq sahələri:

 • Yer daşları
 • Dekorativ səki daşları
 • Bordyürlər
 • Yüksək möhkəmlikli beton bloklar
 • Bütün növ beton məmulatlar

Üstün cəhətləri:

 • Yüksək ilkin və son möhkəmlik
 • İşlərin tez başa çatdırılması, vaxt və vəsaitə qənaət
 • Portland sementin tətbiqinin yararlı olduğu bütün sahələrdə istifadə

Daşınma və satış forması: 40 kq kisə

İstehsalçı: Norm Sement zavodu

Kimyəvi və fiziki xüsusiyyətlər

 Norm KLASS C500 CEM II/A-P 42,5 RAZS 411:2010 (EN 197-1-2000) standartı
SO3 (%)< 3.0≤ 4.0
Cl (%)< 0.03≤  0.10
2 günlük möhkəmlik (MPa)> 25.0≥ 20.0 
7 günlük möhkəmlik (MPa)> 39.0-
28 günlük möhkəmlik (MPa)> 50.0≥ 42.5 min./ ≤ 62.5 maks.
Tutma vaxtının başlanğıcı (dəq)> 160 ≥ 60 
Həcmi genişlənmə (mm)0-1 ≤ 10 

KLASS L500

CEM II/A-L 42.5R

Yüksək ilkin və son möhkəmlikli betonlar, dekorativ, rəngli yer və qazon daşları, bordürlər və sement əsaslı müxtəlif hörgü daşlarının istehsalı üçün nəzərdə tutulan əhəngdaşı əlavəli Portland sement

Uyğunluq standartı: AZS 411:2010 (EN 197 – 1:2000)

Tətbiq sahələri:

 • Yüksək möhkəmlikli beton bloklar
 • Dekorativ, rəngli yer və qazon daşları
 • Bordürlər
 • Sement əsaslı müxtəlif növ hörgü daşları
 • Hər növ beton məmulatları

Üstün cəhətləri:

 • Yüksək ilkin və son möhkəmlik
 • İşlərin tez başa çatdırılması, vaxt və vəsaitə qənaət
 • Portland sementin tətbiqinin yararlı olduğu bütün sahələrdə istifadə
 • Açıq rəngli beton istehsalında istifadə

Daşınma və satış forması: 40 kq kisə

İstehsalçı: Norm Sement zavodu

Kimyəvi və fiziki xüsusiyyətlər:

 Norm KLASS L500 CEM II/A-L 42,5RAZS 411:2010 (EN 197-1-2000) standartı
SO3   (%)< 3.4≤  4.0 
Cl  (%)< 0.03≤  0.10 
2 günlük möhkəmlik (MPa)> 30.0≥ 20.0 
7 günlük möhkəmlik (MPa)> 43.0-
28 günlük möhkəmlik (MPa)> 55.0≥ 42.5 / ≤ 62.5
Tutma vaxtının başlanğıcı (dəq)> 160 ≥ 60 
Həcmi genişlənmə (mm)0-1 ≤  10

SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏR

//

MƏLUMAT MƏRKƏZİ

927

BİZƏ YAZIN

office@norm.az media@norm.az

AXTARIŞ