NormNormNormNormNormNorm
/

Kisə məhsulları

 

KLASS  A

CEM II/A-P 32,5R

Orta möhkəmlikli betonlar, sukeçirməz və döşəməaltı qatlar, yüksək dayanıqlı xarici suvaq üçün təyin olunan pussolan əlavəli portland sement

Uyğunluq standartı: AZS 411:2010 (EN 197-1:2000)

Tətbiq sahələri:

 • Azmərtəbəli binaların beton konstruksiyaları,
 • Yığma beton elementləri və məmulatları,
 • Xarici suvaq,
 • Bünövrə betonu,
 • Yüksək ilkin möhkəmliyin tələb olunduğu beton konstruksiyalar,
 • Adi və qabaqcadan gərginləşdirilmiş dəmir-beton məmulatları

Üstün cəhətləri:

 • Yüksək dayanıqlıq
 • Temperatur dəyişikliyinə yüksək müqavimət
 • Nəmliyi saxlama qabiliyyəti
 • Yüksək ilişkənlilik

Daşınma və satış forması: 40 kq kisə

İstehsalçı: Norm Sement zavodu

 

Kimyəvi və fiziki xüsusiyyətlər

 Norm KLASS A CEM II/A-P 32,5RAZS 411:2010 (EN 197-1-2000) standartı
SO3   (%)2.8  - 3.0 3.5 maks.
Cl  (%)0.020.10 maks.
2 günlük möhkəmlik (MPa)>23.010.0 min.
7 günlük möhkəmlik (MPa)>35.0-
28 günlük möhkəmlik (MPa)>45.032.5 min./52.5 maks.
Tutma vaxtının başlanğıcı (dəq)170 75 
Həcmi genişlənmə (mm)0-1 10 maks.

 

KLASS B

CEM II/B-L 32,5R

Sukeçirməz və döşəməaltı qatlar, yüksək dayanıqlı daxili və xarici suvaq üçün təyin olunan portland sement

Uyğunluq standartı: AZS 411:2010 (EN 197-1:2000)

Tətbiq sahələri:

 • Daxili suvaq
 • Xarici suvaq
 • Arakəsmə hörgüsü
 • Daş divar hörgüsü
 • Döşəməaltı qat

Üstün cəhətləri:

 • Yüksək axarlılıq
 • Rahat yayılma
 • Asan istifadə

Daşınma və satış forması: 40 kq kisə

İstehsalçı: Norm Sement zavodu

 

Kimyəvi və fiziki xüsusiyyətlər

 Norm KLASS B CEM II/B-L 32,5RAZS 411:2010 (EN 197-1-2000) standartı
SO3 (%)2.7 - 2.9 4 maks.
Cl (%)0.010.1 maks.
2 günlük möhkəmlik (MPa)> 20.010.0 min.
7 günlük möhkəmlik (MPa)> 30.0-
28 günlük möhkəmlik (MPa)> 38.032.5 min./52.5 maks.
Tutma vaxtının başlanğıcı (dəq)> 160 75 
Həcmi genişlənmə (mm)0-1 10 maks.

 

 

KLASS C500

CEM II/A-P 42,5 R – müstəsna dayanıqlıq və möhkəmliyin tələb olunduğu bina, qurğu və konstruksiyaların inşası üçün təyin olunan pussolan əlavəli portland sement

Uyğunluq standartı: AZS 411:2010 (EN 197-1-2000)

Tətbiq sahələri:

 • Yer daşları
 • Dekorativ səki daşları
 • Bordyurlər
 • Yüksək möhkəmlikli beton bloklar
 • Bütün növ beton məmulatlar

Üstün cəhətləri:

 • Yüksək ilkin möhkəmlik
 • İşlərin tez başa çatdırılması, vaxt və vəsaitə qənaət
 • Yüksək möhkəmlikli beton istehsalı
 • Portland sementin tətbiqinin yararlı olduğu bütün sahələrdə istifadə

Daşınma və satış forması: 40 kq kisə

İstehsalçı: Norm Sement zavodu

 

Kimyəvi və fiziki xüsusiyyətlər

 Norm KLASS C500 CEM II/A-P 42,5 RAZS 411:2010 (EN 197-1-2000) standartı
SO3 (%)2.8 - 3.04 maks.
Cl (%)0.010.1 maks.
2 günlük möhkəmlik (MPa)

> 25.0

10.0 min.
7 günlük möhkəmlik (MPa)> 39.0-
28 günlük möhkəmlik (MPa)> 50.042.5 min./62.5 maks.
Tutma vaxtının başlanğıcı (dəq)> 160 60 
Həcmi genişlənmə (mm)0-1 10 maks.

SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏR

//

MƏLUMAT MƏRKƏZİ

927

BİZƏ YAZIN

office@norm.az media@norm.az

AXTARIŞ