NormNormNormNormNormNorm
/

Vakansiyalar


Əsas vəzifə və öhdəliklər:

 •  Anbara daxil olan malların qəbulu, uçotu və çıxarılması işlərini yerinə yetirmək;
 • Anbara yükləmə-boşaltma işlərinə nəzarət etmək;
 • Anbara qəbul edilmiş mallar haqqında son-istifadəçiləri məlumatlandırmaq, onların həmin malları təftiş etməsi məqsədilə lazım olan texnika və işçi qüvvəsi təmin etmək
 • Anbarda olan malların növlərinə görə səliqə ilə yığılmasını təşkil etmək;
 • İş tapşırıqlarını paylaşdırmaq, eləcə də iş tapşırıqlarını və qayimələri nəzərdən keçirmək;
 • Daxil olan yükün qeydiyyat sənədlərini yoxlamaq və düzgün olmasını təsdiq etmək, yüklərdəki çatışmamazlıqlar və artıq çəki ilə əlaqədar yaranan məsələləri cavablandırmaq, eləcə də ehtiyatların vəziyyətinə nəzarət ilə əlaqədar yaranan problemləri həll etmək;
 • İnventar sistemlər üzrə hesabatların hazırlanmasına nəzarət etmək və inventar hesabatları təhlil etmək;
 • Məsuliyyətində olan bütün anbarların təmiz,  səliqli və nizamlı olmasına nəzarət etmək;
 • Anbarların olan malların təhlükəsizliyindən cavabdeh olmaq;
 • İş gününün əvvəlində və sonunda stok təftişini etmək, məlumatları müdiriyətə bildirmək;
 • Anbarlarda olan malların standartlara uyğun yığım və düzülüş qaydalarına nəzarət etmək;
 • Anbarda işləyən heyətin işinə nəzarət etmək;
 • Anbarlara boşalan malların yararlılığını yoxlamaq və rəhbərliyə məlumat vermək;
 • Anbarda olan mal-materialın təhlükəsizliyini və anbardan buraxılan və anbara daxil olan mal-materialın gəlir-çıxar sənədləri üzrə qeydiyyatını təmin etmək;
 • Anbardan malların buraxılış vərəqəsi əsasında buraxılmasını təmin etmək və buna nəzarət etmək;
 • Anbarda olan mal-materialın inventarlaşmasında mühasibatlıqla birlikdə yaxından iştrak etmək;
 • Rəhbərlik tərfindən verilmiş digər tapşırıqları vaxtında və keyfiyyətli şəkildə yerinə yetirmək

Tələblər:

 • Maliyyə və iqtisad yönümlü ali təhsil
 • Səlis Azərbaycan və ingilis dili bilikləri
 • MS office, Word, Excel, SAP MM Module
 • Anbarın idarəedilməsi sahəsində minimum 5 il iş təcrübəsi
 • Mexaniki və elektrik avadanlıqları barədə məlumata malik  olmaq

Tərcümeyi-hallarınızı hr@norm.az ünvanına göndərməyiniz və müraciət etdiyiniz vəzifənin adını mövzu xanasında qeyd etməyiniz xahiş olunur.

Tərcümeyi-halların təqdim olunması üçün son tarix: 31/12/2017

Online müraciət formasıCV-ni göndər
CV:

Əsas vəzifə və öhdəliklər:

 • Təhlükəsizlik, idarəetmə və istismar meyarlarını nəzərə alaraq planlaşdırılmış texniki təmir işlərinin həyata keçirilməsinə görə cavabdehlik;
 •  Avtomatlaşdırılmış texniki təmir proqramı üçün infrastrukturun hazırlanmasına görə cavabdehlik;
 • Qeydiyyat kartlarının tərtib edilməsi, şirkətin kataloqlarının, ehtiyat hissələrin siyahılarının tərtibatı və yenilənməsi, layihə üzrə dəyişikliklərin/modifikasiyaların tətbiqi, maşın və mexanizmlərin kartlarının tamamlanması, qurğu hissələrinin kartlarının, yoxlama kartlarının, yağlama və xidmət kartlarının, standart profilaktik təmir və qoruyucu yağlama kartlarının tərtibatı;
 • Planlaşdırma və yağlama şöbələri üçün texniki təmir materiallarının və ehtiyat hissələrin siyahısının hazırlanması;
 • Texniki təmir üzrə digər məsul şəxslər məzuniyyətdə olduğu müddətdə materialların    tədarükü və texniki spesifikasiyaların hazırlanması;
 • İllik sifarişlərə daxil olmayan ayrı-ayrı tələblərin təmin edilməsi və prosedurların həyata keçirilməsi;
 • “İstismar Müddətinə Zəmanət”in şərtlərinin yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi; hər il yoxlanması tələb olunan qəlibləmə materiallarının istismar zəmanətlərinə nəzarət;
 • Planlaşdırma və yağlama şöbələri üçün yağ və texniki təmir materiallarının təchizatında iştirak etmək və ehtiyatların standartlaşdırılması;
 • Dərc olunmuş “Qabaqcıl Təcrübə”nin əlaqəli bölmələrinin araşdırılması və tətbiqi;
 • Zavodda podratçıların vasitəsilə həyata keçiriləcək texniki təmir işlərinin təşkili;
 • Treninqlər və təhsillə bağlı ehtiyacların müəyyən edilməsi və müvafiq proqramların təşkili ilə bağlı treninq şirkətləri ilə birlikdə tədqiqatların aparılması;
 • Avadanlıqların nasazlıqları üzündən baş vermiş dayanma hallarında avtomatlaşdırılmış texniki təmir və qüsurların araşdırılması ilə bağlı proqramların işlənib hazırlanması;
 • Hər ay toplantıların, baş vermiş qəzalarla bağlı araşdırmaların təşkili;
 • Qəzaların təkrarlanması ilə bağlı toplantılarda qəbul olunmuş qərarlara uyğun zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsinin təmin edilməsi;
 • Texniki ofisin arxivində cizgilərin arxivləşdirilməsi, çatışmayan cizgilərin əldə olunması, bununla bağlı işlərin əlaqələndirilməsi və təşkili;
 • Texniki təmirin avtomatlaşdırılmasının təmin olunması, hər ayın sonunda istismar və qəzaların təhlili ilə bağlı aylıq hesabatların hazırlanması;
 • Texniki təmir heyətinin aylıq hesabatlarla bağlı işində iştirak etmək;
 • Büdcələrin və illik texniki təmir xərclərinin tərtibatında iştirak etmək;
 • Büdcə rəqəmlərinin faktiki rəqəmlərlə müqayisəsi üçün müqayisə cədvəllərini hazırlamaq, yeni büdcənin tərtibatında iştirak etmək;
 • Korrektəedici və ehtiyat tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı müraciət etmək səlahiyyəti;
 • Planlama heyətinin fəaliyyətini izləmək, zəruri təlimatlar vermək və işin təşkilini dəyişmək səlahiyyətləri;
 • Planlama heyətinə xidmətlə bağlı təlimatlar vermək səlahiyyəti;
 • Planlama üzrə icazə vermək səlahiyyəti;
 • Birbaşa rəhbərin tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi;
 • İşlərin təkmilləşdirilməsi məqsədilə digər şöbələrlə əməkdaşlıq

Tələblər:

 • Mexaniki planlama mühəndisliyi sahəsində ali təhsil
 • Sənaye sahəsində 5 il iş təcrübəsi (Sement sahəsində təcrübəsi olanlara üstünlük verilir)
 • İngilis dili
 • MS Office komputer proqramı üzrə bacarıqlar
 • SAP

Tələb olunan səriştə və bacarıqlar

 • Müştəriyönümlülük
 • Davamlı inkişaf
 • Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi qaydalarından xəbərdar olma
 • Keyfiyyət yönümlülük
 • Analitik təfəkkür
 • Qərar qəbuletmə
 • Səlahiyyətin verilməsi
 • Digər şəxsləri inkişaf etdirmək
 • Planlaşdırma və təşkilatçılıq
 • Komandaya rəhbərlik
 • İnkişaf Konsepsiyası və Strateji İstiqamət
 • Təmir işlərinin planlaşdırılması
 • Təmir işlərinin idarə olunması

Tərcümeyi-hallarınızı hr@norm.az ünvanına göndərməyiniz və müraciət etdiyiniz vəzifənin adını mövzu xanasında qeyd etməyiniz xahiş olunur. 

 

Online müraciət formasıCV-ni göndər
CV:

Əsas vəzifə və öhdəliklər:

 • Daha sərfəli şərtlər və qiymətlər təklif edən yeni təchizatçıların aşkar edilməsi üçün bazarların təhlil edilməsi
 • Alış tələbnamələrinin vaxtında, qənaətlə və düzgün qaydada icra edilməsi
 • Qəbul edilmiş təkliflərin keyfiyyət, qiymət, çatdırılma baxımından təhlil edilməsi
 • Təchizatçılarla kommersiya şərtləri üzrə danışıqların aparılması
 • Təchizatçının seçilməsi, formasının və alış sifarişlərinin hazırlanması
 • Çatdırılmaların şirkətin ehtiyaclarına uyğun əlaqələndirilməsi
 • Birbaşa rəhbər tərəfindən verilən digər tapşırıqların icrası

Tələblər:

 • İqtisadiyyat, idarəetmə və yaxud maliyyə üzrə ali təhsil
 • Müvafiq sahə üzrə ən azı  1 il iş təcrübəsi
 • İngilis dili
 • MS Office komputer proqramı üzrə bacarıqlar

 

Tərcümeyi-hallarınızı, fayl adını, özünüzün ad, soyad və ata adı olaraq adlandırmaqla və müraciət etdiyiniz vəzifənin adını məktubun mövzu xanasında qeyd etməklə hr@norm.az ünvanına göndərməyiniz xahiş olunur.

 

Online müraciət formasıCV-ni göndər
CV:

SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏR

//

MƏLUMAT MƏRKƏZİ

927

BİZƏ YAZIN

office@norm.az media@norm.az

AXTARIŞ